OGŁOSZENIE

Dyrektor Żłobka nr.4 w  Opolu informuje, że od miesiąca STYCZNIA 2023 r.

OPŁATA ZA POBYT W ŻŁOBKU WYNOSIĆ BĘDZIE: 743,37 ZŁ

„BEZPIECZNY I PRZYJAZNY ŻŁOBEK”

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy Certyfikat bezpiecznego i przyjaznego żłobka!

Jest to nie tylko zwieńczenie roku, w którym zbieraliśmy materiały i przedstawialiśmy Komisji, ale jest to przede wszystkim wiele lat ciężkiej pracy naszych Cioć, wysokich standardów opieki i kształcenia najmłodszych, dbałości o bezpieczeństwo i radosne dzieciństwo naszych dzieci.

Dziękujemy za docenienie naszych codziennych starań przez Studium Prawa Europejskiego.