Rada rodziców

Konto Rady Rodziców:

08 1090 2138 0000 0001 4147 9485

Głównym celem Rady Rodziców jest prowadzenie i wspieranie działalności Żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:

1. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
2. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
3. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
4. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
5. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
6. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie!

Posted in Bez kategorii.